Kontakt z firmą

Zachęcamy także do skorzystania z formularza kontaktowego !

Dane adresowe

Energetyka WAGON Sp. z o.o.
ul. Wysocka 52
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 62 595 3994, +48 62 595 3528
fax: +48 62 595 3528
www.energetyka-wagon.pl
kontakt@energetyka-wagon.pl

Prezes Zarządu
Biuro Spółki:

Małgorzata Dolska
tel: +48 62 595 3994
fax: +48 62 595 3528 m.dolska@energetyka-wagon.pl

Dane fakturowe

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000275711
NIP 622-262-93-97
REGON 300467250
kapitał zakładowy: 700 000,00 zł