Ponad 85 lat historii

Korzenie naszej spółki sięgają roku 1920 kiedy to powstała Spółka Akcyjna „Wagon”. Pierwsze wagony opuściły halę produkcyjną kilkanaście miesięcy później, a po niespełna dwóch latach budowy, w 1922 roku, fabryka produkowała wagony pełną mocą.
„Energetyka” w tej firmie ma początek na generatorze około 220 kW napędzanym silnikiem Diesla o mocy 300 KM. Dziś produkcja wagonów w Europejskim Konsorcjum Kolejowym WAGON Sp. z o.o. pochłania 1500 kW energii w każdej godzinie a dla potrzeb dystrybucji i obrotu energią elektryczną, dla całego otoczenia gospodarczego, w grudniu 2006 roku powołana została nasza spółka Energetyka WAGON Sp. z o.o.

Nasz pierwszy generator Nasza pierwsza elektrownia
Pierwszy generator.                                               Pierwsza elektrownia.


Misja Spółki

„DOBRA ROBOTA”


czyli spełnienie oczekiwań naszych klientów w zakresie dobrej jakości usług i odbiorców w zakresie dostaw energii elektrycznej. Truizm?! Niekoniecznie! Z wielu powodów; dziś coraz trudniej o zwyczajną, rzetelną, terminową pracę. Realizując misję, Zarząd Spółki Energetyka WAGON zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia działalności, a w szczególności do:

 • doskonalenia usług w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby klientów
 • motywowania pracowników sprzyjającego ciągłej poprawie jakości pracy
 • kształcenie pracowników, podnoszenie ich świadomości, kwalifikacji i umiejętności
 • utrwalania w świadomości personelu przekonania, iż za jakość pracy oraz bezpieczeństwo człowieka i środowiska odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Spółki
 • utrwalania świadomości, że zaufanie do firmy jest wynikiem rzetelności i odpowiedzialności wobec otoczenia
 • zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym
 • dbałość o środowisko w trosce o zdrowie przyszłych pokoleń

Jesteśmy firmą, z którą warto współpracować i dla której warto pracować.
Stawiamy na:

 • odpowiedzialność - każdy z nas wie, że wszystko od niego zależy
 • innowacyjność – zabieganie o nowe pomysły i ich realizacja
 • uczciwość - uczciwe zachowanie wobec klienta i względem siebie
 • szacunek - wykorzystanie pełnych możliwości zespołu poprzez wkład każdej osoby

Władze spółki


Kierownictwo spółki
Prezes Zarządu: Paweł Bączkowski
Dyrektor ds. Hadlowych: Sławomir Górny
Kierownik Biura Spółki: Małgorzata Dolska


Potencjał techniczny spółki

Nasz majątek to, między innymi :

 • Główna Podstacja Zasilająca (GPZ) – stanowiąca źródło zaopatrzenia w energię elektryczną dla kilkunastu podmiotów gospodarczych ulokowanych w naszym sąsiedztwie
 • Linie kablowe 15 kV o łącznej długości 4 790 mb
 • Linie kablowe 6 kV o łącznej długości 3 810 mb
 • Transformatory 15/6 kV, 15/3 kV, 15/0,4 kV i 6/0,4 kV – łącznie 14 sztuk
 • Rozdzielnie 15 kV, 6 kV i 0,4 kV – łącznie 21 sztuk