Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej to nasza podstawowa działalność. Zaopatrujemy w energię elektryczną kilkanaście podmiotów gospodarczych działających na terenie przyległym do Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON
Sp. z o.o. Działamy na podstawie: