Świadczone przez nas usługi

Usługi są drugim, obok sprzedaży energii elektrycznej, polem naszej działalności. Ich realizacja odbywa się poprzez naszych pracowników w całym naszym otoczeniu. Dzięki bogatemu zapleczu technicznemu i wysoko wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą jakość wykonania, także w przypadku inwestycji. Posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie aby zrealizować niemal każde zadanie w zakresie:

Usług elektroenergetycznych

 • naprawy, remonty i budowa instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych
 • budowa i remonty linii kablowych i napowietrznych nN i SN
 • wykonywanie przyłączy kablowych i napowietrznych do budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych
 • budowa stacji elektroenergetycznych
 • budowa oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynków, obiektów mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych
 • wykonywanie, eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego i terenów
 • pomiary eksploatacyjne ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych
 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych

Usług remontowych urządzeń dozorowych

 • urządzenia dźwigowe
 • suwnice
 • żurawiki
 • podnośniki
 • zbiorniki ciśnieniowe

Posiadane Uprawnienia